Mogen we het er nu al over hebben?

Een maand geleden werden België en andere delen van Europa getroffen door zware overstromingen.
Een foto van een stop-verkeersbord in overstroomd gebied met daarop een sticker ‘stop eating animals’, werd toen veelvuldig gedeeld in vegan kringen. Een bijzonder ironisch beeld. Maar tragisch eigenlijk …
De veeteelt levert immers een aanzienlijke bijdrage aan de klimaatverandering (broeikasgassen, massale ontbossing voor veevoeder) Door zelf om te schakelen naar een plantaardig voedingspatroon kan je dus je klimaatimpact aanzienlijk verminderen.
Velen vonden het toen bijzonder ongepast om die boodschap te brengen. ‘Daar is het nu niet het moment voor!’. ‘Daar is het nu te vroeg voor!’

We zijn nu een maand verder. Er zijn ondertussen ook nog elders grootschalige overstromingen geweest, er woeden op veel plaatsen allesverwoestende branden, er sneuvelen temperatuurrecords, en er vallen vele slachtoffers, onder mensen en andere dieren. Extreme rampen die direct of indirect gelinkt zijn aan de klimaatverandering, bevestigt het rapport van het IPPC dat onlangs uitkwam.
Mogen we het er nu al over hebben? Of is het nog steeds te vroeg? Wanneer dan wel? Wanneer we met zijn alleen onder water staan? Wanneer de laatste boom opgebrand is? Wanneer de laatste ijsbeer verdronken is omdat er geen noordpoolijs meer is?
Vanzelfsprekend is ondersteuning, hulp, medeleven voor diegenen die nu in nood zitten op korte termijn de eerste prioriteit. Maar we moeten ook verder kijken en aanpassingen doorvoeren om nog erger in de toekomst proberen te voorkomen.
Ja, de klimaatcatastrofe is een complex probleem met vele oorzaken, en vergt vele dringend noodzakelijke aanpassingen, niet alleen op individueel vlak maar ook structureel.
Door alleen maar plantaardig te eten zal het niet opgelost geraken. Maar voeding is wel één belangrijke factor, één waar wij allemaal zelf iets kunnen aan doen.
En we kunnen ook beleidsmakers aansporen om beslissingen te nemen die zowel mens, dier als milieu/klimaat ten goede komen.

Daarom: #stopeatinganimals #bevegan

Geef een reactie