Indiaas schoolboek: vleeseters liegen en bedriegen

Ophef in India: een schoolboek dat al enkele jaren gebruikt wordt in Indiase scholen heeft een wel heel ‘aparte’ kijk op niet-vegetariërs. Het boek New Healthway (over gezondheid, psychologie, seksuele opvoeding en nog meer), is bedoeld voor 11 tot 12-jarigen.

New Healthway textbook

Op p.56 staat er over vleeseters:

“They easily cheat, tell lies, they forget promises, they are dishonest and tell bad words,
steal, fight and turn to violence and sex crimes”.

“Ze bedriegen makkelijk, ze liegen, ze vergeten beloftes na te komen, ze zijn oneerlijk en gebruiken vuile woorden,
ze stelen, vechten en gebruiken geweld en plegen seksuele misdrijven.” 

New Healthway textbook

In het boek staan nog andere opmerkelijke uitspraken. Zoals bv. over het feit dat Japanners al eeuwenlang een vegetarisch dieet zouden volgen, en daaraan hun goede gezondheid te danken hebben. “They are vegetarians and live longer than most other peoples. The generous use of green leafy vegetables, soya beans and grams has helped the people to maintain vigour, strength and endurance throughout the centuries.” Waarbij even uit het oog verloren wordt dat Japanners heel veel vis eten.

De smaak van vlees wordt toegeschreven aan de afvalstoffen die in het vlees zitten: “It is the waste products which largely produce the flavour of meat”.

De uitgeverij, S. Chand Group, heeft in een persbericht laten weten dat het boek uit de handel genomen werd en verontschuldigen zich ervoor. In het persbericht lezen we ook dat de auteur van het boek David Poddar een Seventh Day Adventist is, een groepering die omwille van religieuze redenen een vegetarisch dieet aanbeveelt.

Maar niet iedereen is gekant tegen de beweringen die in het boek over vleeseters worden gemaakt. In een artikel in The Hindu zegt de coördinator van de spirituele gemeenschap Brahma Kumaris: “Wij geloven dat bij het doden van een dier toxische hormonen vrijkomen en die komen dan in het menselijk lichaam, die dan verder een negatieve impact hebben op het morele, mentale en fysieke welzijn.”
In datzelfde artikel in The Hindu, stelt de woordvoerder van de gevangenis in Tihar: “De gevangenen krijgen hier enkel vegetarisch eten, en wij geloven dat niet-vegetarisch eten een negatieve impact heeft op de psyche van een individu“. Een dergelijk regime werd ook jarenlang toegepast in een Californische gevangenis, waarbij de gevangenen als onderdeel van het NEWSTART programma o.a. een vegan dieet kregen. Met succes. Het geweld binnen de gevangenis muren verminderde aanzienlijk en recidivisme werd tot quasi nul herleid.

De idee dat vlees eten een negatieve impact heeft op de menselijke psyche is alleszins niet nieuw. Of althans, de idee dat geweld jegens dieren vaak samengaat met geweld jegens mensen. Zoals de wijsgeer Kant (18de eeuw) het zei: “You can judge the heart of a man by his treatment of animals”. In de 19de eeuw zei de Russische schrijver Tolstoj: “zolang er slachthuizen zijn, zullen er slachtvelden zijn”. Maar de daadwerkelijk impact van vlees eten op de menselijke psyche is een onderwerp waar alleszins nog heel weinig wetenschappelijk onderzoek naar is verricht.

De kwestie heeft in India alleszins de discussie weer opgewekt  over de monitoring van schoolboeken voor het gebruik in het onderwijs. Scholen kunnen er immers vrij kiezen welke schoolboeken ze gebruiken.

BRONNEN

Vegan Diet impacts California Prison, Vegetarian Spotlight, januari 2012.

Vegan diet helped prisonners, Care2 make a difference, 20 maart 2012.

Meat eaters ‘lie, cheat and commit sex crimes’, claims Indian school text book, The Huffington Post, 16 november 2012.

Indian text book says meat eaters lie and commit sex crimes, BBC news, 16 november 2012.

Non-vegetarians lie, cheat, commit sex-crimes: school texbook, NDTV, 16 november 2012 een ook NDTV.

Meat makes you immoral, says text book,  The Hindu, 17 november 2012.

Indian text book claims meat eaters ‘steal, fight and turn to violence and sex crimes’The Huffington Post, 17 november 2012.

Eating meat will make you lie, steal and commit sex crimes: vegetarian advice for 11-year olds in school text book, Mail Online India, 18 november 2012.

Geef een reactie